Sustainability Affairs

Åse Bäckström

Senior Director, Practice Lead Corporate Reporting

+46 70 971 12 66

Mail

Hållbarhetsrapportering

Med bred erfarenhet och kompetens hjälper vi dig att navigera rätt i dagens rapporteringslandskap och att skapa en hållbarhetsrapport som uppfyller gällande lagkrav och som kommunicerar dina kärnbudskap. Våra effektiva metoder och verktyg för väsentlighetsanalyser och gapanalyser har hjälpt många företag att komma i gång med rapporteringen. Vi kan också stödja förberedelserna inför extern granskning, framtagning av rapporteringshandböcker samt arbetet med att sätta upp en intern rapporteringsorganisation.

Hållbar omställning

En hållbar omställning ställer krav på hållbara strategier och affärsmodeller. Vi kan vägleda dig genom hela resan och erbjuder rådgivning och verktyg för bland annat strategiutveckling, värdeskapandemodeller, regulatorisk monitorering samt utbildning för styrelse och ledning.

Hållbarhetskommunikation

Hur kommunicerar man hållbarhet utan att det blir greenwashing? Våra erfarna skribenter och kreatörer är vana att växla mellan kommunikation och rapportering. Tillsammans med våra kunder analyserar vi målgrupper, kanalval och budskap och skapar en berättelse som vilar på en stark grund och som når fram. Utveckling av en hållbar equity story är ett exempel på uppdrag vi kan åta oss. Ett annat exempel är kampanjer i sociala medier.

Mer läsning