Hallvarsson & Halvarsson logotyp Tjänster

Corporate Communication 

Globalisering och hyperkonkurrens. Digitalisering som bryter ner gamla affärsmodeller och möjliggör nya. Ett nytt fragmenterat medielandskap. Allt mer krävande intressenter som har all världens information bara ett klick bort. Förtroendekapital tar lång tid att bygga upp men kan raseras på ett ögonblick. Så ser verkligheten ut för våra kunder.

Kraven på företagets interaktion med omvärlden växer i rasande fart. I denna osäkra miljö måste företagsledningen kunna agera strategiskt, identifiera gemensamma intressen med sina intressenter och vinna människor både i tanken och hjärtat. Här spelar kommunikationen en nyckelroll, inte bara för att genomföra strategierna utan redan när de formuleras. Och omvänt, man kommunicerar inte för sakens egen skull utan för att nå sina strategiska och operativa mål.

Hallvarsson & Halvarsson logotyp

info@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 39 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med Bysted, Comprend, Consilio International, Creo, Intellecta, Hilanders, Involve, Jung Relations, Springtime, Tomorrow och Identx bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group