Hallvarsson & Halvarsson logotyp Tjänster

Investment story

Vi utformar företags investment story utifrån insikter om värdering och förväntningar på bolaget. Vi ser till att investment storyn stöttar företagets strategi och affärsmål och att den ger en tydlig bild av vart bolaget är på väg. Med investment storyn som grund identifierar vi sedan investerare som matchar bolaget och vi ser till att prioritera bland alla möjligheter till interaktion med kapitalmarknaden, så att bolaget får ett så relevant och effektivt investor relations-arbete som möjligt.  

För mer information kontakta Katja Margell, Head of Investor Relations

Hallvarsson & Halvarsson logotyp

info@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 39 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med Bysted, Comprend, Consilio International, Creo, Intellecta, Hilanders, Involve, Jung Relations, Springtime, Tomorrow och Identx bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group