Hallvarsson & Halvarsson logotyp Tjänster

Investor Relations

Vi arbetar med investor relations utifrån ett strategiskt perspektiv. Vi tar fram relevanta IR-program som stöttar företaget strategi och affärsmål. Vi ger insikter till värderingen av företaget och vi utformar bolagets investment story utifrån den resa som bolaget ska genomföra. Vi implementerar också IR-program tillsammans med er, som tex förberedelserna inför en roadshow, genomförandet av en kapitalmarknads­dag eller budskapsgenereringen inför ett kvartalssläpp.

För mer information kontakta Katja Margell, Head of Investor Relations

Hallvarsson & Halvarsson logotyp

info@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 39 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med Bysted, Comprend, Consilio International, Creo, Intellecta, Hilanders, Involve, Jung Relations, Springtime, Tomorrow och Identx bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group