Vad vi gör

Hur vi jobbar

På Hallvarsson & Halvarsson möts bred kommunikationsrådgivning med djup expertkunskap inom finans, politik, media, hållbarhet, varumärke, design och företagskommunikation.

Vi hjälper företag och organisationer att förflytta och positionera sig, och löser komplexa utmaningar som sträcker sig över olika kommunikationsdiscipliner.

Corporate Reporting

Vi har 25 års erfarenhet av finansiell rapportering och producerar årligen mer än 80 års- och hållbarhetsredovisningar.

 • Års- och hållbarhetsredovisningar
 • Investment story
 • Regelverk och standarder
 • Delårsrapporter
 • Rådgivning och projektledning
 • Copywriting
 • Design

För mer information, kontakta Jonas Bengtsson

Sustainability Affairs

Utvecklingen inom hållbarhetsrapportering går snabbare än någonsin och drivs av EU:s striktare lagstiftning (CSRD/ESRS och EU-Taxonomin) I en svårnavigerad terräng hjälper vi våra uppdragsgivare att utveckla, kommunicera och rapportera hållbarhet i enlighet med gällande lagkrav. Vi hjälper många företag att framtidssäkra sin verksamhet och stärka positionen hos kunder, medarbetare, investerare och allmänheten. Nedan är några exempel på vad vi kan hjälpa till med:

 • Projektledning implementering CSRD/ESRS
 • Dubbel väsentlighetsanalys och GAP-analys
 • Lednings- och styrelseutbildningar
 • Hållbarhetsrapportering och rapporteringsprocesser
 • Strategiutveckling och värdeskapandemodell
 • Hållbarhetsbudskap och storytelling
 • Hållbar equity story
 • Insiktsdriven hållbarhetskommunikation

Läs mer om Sustainability Affairs

För mer information, kontakta Åse Bäckström

Public Affairs

Vi hjälper våra uppdragsgivare att bygga och upprätthålla goda relationer till samhälle och beslutsfattare, för att skapa handlingsutrymme och rätt affärsförutsättningar.

 • Omvärldsbevakning
 • Stakeholder mapping, på kommunal, riksdags- och EU-nivå
 • Strategi och PA-plan
 • Budskap, underlag och policydokument
 • Opinionsbildning
 • Digitala kampanjer
 • Almedalen

För mer information, kontakta Sofia Arkelsten

Corporate Communications

Vi bygger långsiktigt förtroende för varumärken och deras talespersoner – och hjälper dem att stärka sitt anseende hos kunder, medarbetare, samarbetspartners, media och medborgare.

 • Kommunikationsstrategi
 • Budskapsplattformar
 • Internkommunikation och employer branding
 • Krishantering och issues management
 • Positionering av talespersoner
 • Kreativa kampanjer
 • Medierelationer
 • Sociala Medier

För mer information, kontakta Paul Roswall

Brand & Design

Genom strategisk design och kreativa koncept stärker vi den emotionella relationen mellan varumärken och dess målgrupper.

 • Varumärkesplattformar
 • Strategisk design
 • Visuella identiteter
 • Kreativa kampanjer
 • Produktion av film, webb, rapporter och content

För mer information, kontakta Pär Pärsson

IR & Transactions

Vi hjälper stora och små företag att effektivt kommunicera med investerare för att bygga förtroende och synliggöra långsiktiga värden.​

 • Investor Relations
 • Börsnoteringar och transaktioner
 • Perceptionsanalys
 • Equity story
 • Kvartalsrapportering
 • Relationer med media, investerare och analytiker
 • IR-webb
 • Kapitalmarknadsdagar

För mer information, kontakta Rodney Alfvén

Insights

Genom tillförlitlig datainsamling och träffsäker analys skapar vi insikter som hjälper organisationer att ta rätt beslut.

 • Datadrivna insikter
 • Opinionsanalys
 • Panelundersökningar
 • Fokusgrupper
 • Segmentering och målgruppsanalys
 • Varumärkes- och anseendeanalys
 • Testning av budskap och kampanjer
 • Kampanj- och annonsmätning

För mer information, kontakta Axel Gustavsson

Case