Vägen framåt för grön omställning

Att som företag lyckas i den gröna omställningen kräver samarbete. Under två dagar bjöd vi in ett 70-tal konsulter från det internationella nätverket FIPRA International för att sätta fokus på politiska och regulatoriska utmaningar för den gröna omställningen.

Att som företag lyckas i den gröna omställningen kräver samarbete. Under två dagar bjöd vi in ett 70-tal konsulter från det internationella nätverket FIPRA International för att sätta fokus på politiska och regulatoriska utmaningar för den gröna omställningen.

Med representanter från hela världen – från Sverige, Danmark och Finland, men också från Mexiko, Brasilien och Sydafrika – är det tydligt att utmaningarna inom den gröna omställningen skiljer sig åt och att förutsättningarna är olika. Trots det var budskapet under den internationella FIPRA-konferensen som Hallvarsson & Halvarsson stod värd för i Stockholm entydigt: ”The green transition is not going anywhere”.

Redan nu arbetar länder och branscher ambitiöst för att möta den gröna omställningen på olika sätt, men i oroliga tider finns en rad andra högt prioriterade frågor som kräver uppmärksamhet. Därför är det också svårt för såväl näringslivet som politiken att hålla kursen i en transformation som kräver långsiktighet.

Christoffer Fjellner, oppositionsborgarråd i Stockholm och tidigare EU-parlamentariker, var en av talarna på FIPRA-konferensen som framhöll att samarbete är en förutsättning för att lyckas med omställningen.

“Ett ambitiöst påverkansarbete leder till bättre politiska beslut. Om de som faktiskt berörs av besluten inte får, kan eller vill delta blir beslutens utfall oftast sämre”, sa Christoffer Fjellner.

Att kunna navigera väl på den politiska arenan på hemmaplan, i EU och internationellt är en förutsättning för att driva förändring i en allt mer globaliserad värld. Ett målmedvetet Public Affairs-arbete skapar förutsättningar för långsiktighet samtidigt som det rustar företag för att möta plötsligt uppkomna frågor och förändringar.

 

 

 

Mer läsning